Generalforsamling 1 marts 2018

Formandens beretning 

Den positive vending i deltagere af rytter i 2016 vendte desværre tilbage med en negativ udvikling i 2017. 22 rytter til første ringridning og 18 til den sidste. Det er en kritisk udvikling i antal ryttere og vi har i bestyrelsen tænkt mange tanker hvad vi gør ved det?. I første omgang har vi taget den beslutning og flyttet den sidste ringridning fra juli til 4 august i 2018. Vi har den klare fornemmelse at ferien er trådt ind i tankerne når vi taler om arrangementer i juli.

Vi har i 2017 for lagt plads til afvikling af 2 veteranbiltræf, h.h.v. 19 maj og 18 aug. på vores ringriderplads. Vi har lavet en aftale vi ligger plads til og sælger fra vores kiosk til de besøgende. Det har som første gang været en stor succes med rigtig mange udstillere og besøgende, det er blevet en tradition og noget Lejrskoverne ser frem til. Og med det monster af traktor der var i 2017 kommer der nok aldrig flere hestekræfter på ringriderpladsen igen??.

Vi er rigtig godt tilfreds med den støtte vi får lokalt af sponsorer som igen i 2017 har købt annonceplads på vores rytterhus. Et tlf. opkald el. en mail og vi har næsten altid 350-500 kr, tak for det. Vi har 30-35 sponsorer. Husk at støtte vores sponsorer, de findes på vores hjemmeside.

Lidt investering har vi lavet i år. Vi har købt rund- og aflange klapsammenborde. Vi har lagt fliser langs huset og lavet det muligt at sælge fra det store vindue ved biltræf.

Vi har repareret et par galgerne

Vi er glade for vi tyndede ud i træerne i vinteren 16-17, vi har fået et noget større plads og mærker at det hastigt gror til igen.

Fremtiden for vores ringriderplads er blevet usikker. En ny motorvej ned gennem Jylland vil måske gå lige igennem vores plads! Den indgår i en VVM undersøgelse for linjeføring. Vi ved først med udgangen af 2019 om pladsen bliver omfattet af en evt. ny motorvej.

Vi har haft vores overvejelser om udvidelse af bestyrelsen, fordi der er brug for meget arbejdskraft i forbindelse med arrangementerne, men vi har så mange tilkendegivelser fra folk der vil hjælpe, at vi bare skal sige til så hjælper de hvis de kan.

Tak til bestyrelseskollegaer, ringpassere, dommere og ud trækkere. Tak til dem som gladelig kommer og hjælper med opsætning af galger m.m. Det er helt afgørende, at vi har folk omkring os til ringridningerne og nu også biltræf.

Særlig tak til Lisbeth som nu træder ud, for den enorme indsats hun har gjort. Det er rigtig super at du har meldt dig som hjælper når vi kalder og det gør vi!! En stor tak til Helle Teut for din indsats som revisor igennem flere år, det er gjort med fast og sikker hånd.

Formand Erik Andersen